CO ROBI MAGGROW?

Nasz system oprysku magnetycznego zmniejsza znoszenie o ponad 80% i zapewnia lepsze pokrycie, umożliwiając rozpylanie za pomocą drobniejszych kropli*, co stanowi główne wyzwanie dla konwencjonalnych systemów oprysku.

*Lepsze pokrycie uzyskane za pomocą drobnych kropli. Tom Robinson, The Art and Science of Spray Application (2010) British Crop Protection Council [Brytyjska Rada ds. Ochrony Roślin]


JAK DZIAŁA MAGGROW?

System MagGrow oparty jest na założeniu, że pola magnetyczne, stosowane w odpowiednich warunkach przepływu płynów, mogą wpływać na fizyczne właściwości płynu do rozpylania i związanych z nimi kropli rozprysku w sposób ułatwiający bardziej skuteczną dyspersję rozpylania i przyczepność do roślin docelowych.

Doskonała kontrola znoszenia zapewniana przez system MagGrow oznacza, że można stosować drobniejsze krople, zapewniając tym samym lepsze pokrycie.

MagGrow można łatwo zamontować w nowym lub istniejącym urządzeniu opryskowym, w tym opryskiwaczach.

MagGrow oferuje także opryskiwacze plecakowe, w tym opryskiwacze plecakowe do szklarni zasilanych centralnie i do oprysku pól.

Zwiększony obszar pokrycia przy zmniejszonej ilości zużywanego płynu opryskowego daje ogromną okazję do oszczędności

— — Stephane Mottier - Dyrektor Genralny Gallica Flowers PLC, Etiopia