Jakie są rezultaty?

  • Wyjątkowa kontrola nad znoszeniem i zwiększone pokrycie upraw
  • Zmniejszone o ponad 50% zużycie wody
  • Rozszerzone okna opryskowe
  • Zmniejszone o ponad 20% zużycie chemii
  • Zgodność z przepisami środowiskowymi i prawno-regulacyjnymi
  • Zwiększona skuteczność i kontrola chorób wynikająca z używania mniejszych kropelek bez problemów związanych ze znoszeniem.


RAPORT TCT UNIWERSYTETU WAGENINGEN

Zmniejszenie znoszenia w czasie oprysku, przy użyciu systemu MagGrow. 

Efekt opryskiwania magnetycznego z użyciem różnego rodzaju dysz, przy różnej wysokości ramion opryskiwacza. 

 

Badania te zostały przeprowadzone przez Wageningen University & Research i były rejestrowane i finansowane przez MagGrow (Dublin, Irlandia) w kontekście klasyfikacji zmniejszenia znoszenia w czasie oprysku przy użyciu systemu MagGrow (numer projektu 3710445400). 

Wydział Badań nad Roślinami Uniwersytetu Wageningen powstał przy współpracy Wageningen University oraz fundacji Stichting Wageningen Research. Wageningen, April 2017.

Szczegółowe informacje są dostępne poprzez załadowanie pełnego raportu. 

 

IRLANDIA

80% zmniejszenia znoszenia

Źródło: UCD (2016)

NL-EPS-01-0001.png

HOLANDIA

> 25% mniejsze zużycie chemii * / † / ^

> 25% zmniejszenie zużycia wody * / † / ^

> 20% zmniejszenie chorób  † / ^

> 10% poprawa wydajności † / ^

Źródła: * Farma Handlowa, Fryzja, Holandia (2015) † Wageningen Institute, Holandia (2014) ^ Proeftuin Zwaagdijk, Holandia (2014)

ET-EPS-01-0001.png

ETIOPIA

40% redukcja zużycia wody

3,5 razy wyższe zwalczanie chorób w przypadku oprysku MagGrow w porównaniu z konwencjonalnym opryskiem

Źródło: Gallica Flowers PLC, Etiopia (2016)

US-EPS-01-0001.png

USA

> 20% zmniejszenia ilości chwastów ~

> 10% poprawa wydajności ¤

Źródła: *~ USADA ARS, Kolorado, USA (2006-2008) .¤University of Florida, USA (2006-2008)

KENIA

90% zmniejszenia znoszenia

Źródło: Finlays