Opwarmertje voor de Potato Europe: MagGrow

Komende weken spreekt Akkerbouw Actueel met een aantal bedrijven die door de organisatie van de Potato Europe 2017 genomineerd zijn voor ‘meest innovatief product’. Deze week geven we het woord aan Ko Smalheer van landbouwmechanisatiebedrijf Weststrate. Smalheer vertelt over nut en noodzaak van het driftreducerende spuitsysteem MagGrow. 

Drift beperken bij een druk waarmee je fatsoenlijk kunt spuiten, dat is het belangrijkste kenmerk van MagGrow. Het systeem is gebaseerd op het uitgangspunt dat magnetische velden - onder de juiste stroom- en vloeistofcondities - invloed kunnen hebben op de fysische eigenschappen van spuitvloeistoffen en bijbehorende spuitdruppels. Het effect is een betere bedekking en hechting van de spuitvloeistof op het gewas. “Het systeem is door de WUR getest en is nu onderdeel van de nieuwe driftreductieklasse”, vertelt Smalheer trots.

Drift- en drukregistratie

Hoewel hij daar zelf natuurlijk geen inzicht in heeft, denkt hij dat de MagGrow genomineerd is omdat het een oplossing biedt voor de aanstaande regelgeving rondom drift- en drukregistratie. “Dat gaat ervoor zorgen dat we onze gangbare dop- en spuitsystemen moeten aanpassen. Dit nieuwe systeem gaat in drie trappen door een magnetisch veld voor een hoge werking van positief en negatief geladen vloeistof. Daardoor trekt het elkaar beter aan, wat zorgt voor minder drift en een betere bedekking.”

Maximale driftreductie 

Op de Universiteit van Wageningen is de toepassing uitvoerig getest. In de nieuwe TCT-lijst staat vermeld dat bij 75 procent driftarm het systeem is goedgekeurd mits er een vijftig procent driftreducerende dop onder zit. Het Grow-systeem is 90 procent driftarm als er een 75 procent driftarme dop op zit, bij gebruik van een 90 procent driftarme dop scoort het systeem 95 procent driftreductie en MagGrow haalt een maximale score van 97,5 procent driftarm indien er een 95 procent driftreducerende dop op de spuitboom zit. “Hij komt op de maximaal haalbare driftreductie en dat bij een 3 bar spuitdruk. Dat is een drukniveau waarbij je ook nog een goede gewasbedekking krijgt, want daar draait het uiteindelijk allemaal om.”

‘Nu al veel interesse in spuitsysteem’

Naar aanleiding van de nominatie wordt het landbouwmechanisatiebedrijf in het Zeeuwse Krabbendijke overspoeld met reacties en Smalheer verwacht dat dit tijdens en na de Potato Europe alleen nog maar zal toenemen: “Alle aardappeltelers van West-Europa komen daar naartoe. In twee dagen tijd kunnen we heel aardappel-spuitend Nederland bereiken. We hebben al diverse mensen gesproken die serieuze interesse hebben, we hebben zelfs al offertes liggen. Men is overtuigd van de nut en noodzaak om aan driftreductie te werken en dat besef zal tijdens de Potato Europe nog meer doordringen”, zo verwacht Smalheer.

MagGrow innovatieve,gepatenteerde magnetische spuittechnologie

Het MagGrow systeem is een innovatieve, gepatenteerde magnetische spuittechnologie voor zowel de akker- als tuinbouwsector. Het systeem is gebaseerd op het uitgangspunt dat magnetische velden, onder de juiste stroom- en vloeistofcondities, invloed kunnen hebben op de fysische eigenschappen van spuitvloeistoffen en bijbehorende spuitdruppels. Het effect is een betere bedekking en hechting van de spuitvloeistof op het gewas

Het MagGrow gewasspuitsysteem bestaat uit een drietal verschillende, elkaar versterkende magneten, welke respectievelijk op de spuitmachine, spuitarmen en voor de spuitdop gemonteerd worden. Het heeft geen bewegende delen en is gemakkelijk te installeren en te onderhouden. Alle onderdelen zijn getest tot een druk van 10 bar.Het systeem heeft geen stroomvoorziening of service nodig en de levensduur is in principe eindeloos.
Het aantal benodigde onderdelen is afhankelijk van de lengte van de spuitboom. Voor een typische 24 meter spuitboom zijn 6 magneet-behuizingen, 1 spuitboombehuizing per sectie en 1 spuitdop adapter per spuitdop nodig.

Het sinds de introductie van onze innovatieve producten, toekennen van diverseIndustriële prijzen, onderschrijft het succes van MagGrow

De samenwerking met de Universiteit Wageningen heeft geresulteerd in opname in de TCT lijst voor emissiebeperkende maatregelen per 1.7.2017Bij een combinatie van het MagGrow magnetische spuitsysteem bij 3 bar druk enmet 75% driftreducerende doppen, geldt de combinatie als beperkende maatregelvoor 90% driftreductie. Bij een 95% driftreducerende dop is dat 97,5%.

De aanschaf van een MagGrow systeem, al dan niet in combinatie met de aanschaf van een spuitmachine, biedt mogelijkheden voor diverse subsidies of fiscale aftrek.

Middels de firma’s Faber Agracentrum en Vlaming Agri, zijn ondertussen in Nederland de eerste MagGrow systemen op resp. Agrifac, Kverneland en Challenger spuiten geïnstalleerd voor toepassing in de bollen, aardappel- en graansector.

In de Verenigde Staten is MagGrow momenteel zeer succesvol in toepassingen voor de aardbeiensector. Voor de distributie en verkoop in Nederland maakt MagGrow gebruik van een netwerk van selectieve distributeurs.

Eerste Maggrow cropsystem op Kverneland Ixter

Deze week heeft Vlaming Agri uit Zwaagdijk-Oost de eerste veldspuit voorzien van het MagGrow Cropsystem. J&T Bloembollen uit t'Veld heeft dit systeem als eerste op hun Kverneland iXter. Dit systeem geeft de spuitvloeistof een magnetische lading wat zorgt voor een enorme driftreductie. Behaalde resultaat 96% driftreductie bij 3 bar met een 110-03 dop!

Binnenkort volgt er meer informatie van het MagGrow systeem.

 

MagGrow af fabriek op Agrifac Condor

MagGrow af fabriek op Agrifac Condor

Agrifac heeft de eerste spuit, af fabriek, uitgeleverd met MagGrow. Gosse Schuiling heeft aan de wieg gestaan bij de introductie van MagGrow in Nederland. Afgelopen jaar is er een proefopstelling gemaakt die ter goedkeuring is aangeboden bij de Technische Commissie Techniekbeoordeling (TCT) ter keuring voor de driftreductie klassen. Vanaf 1 juli is er goedkeuring voor dit systeem gekregen.

Agrifac dealer Gerben Faber heeft dit voorjaar een Agrifac Condor 5000L met 51 meter boom verkocht aan de familie Schuiling. In samenwerking met Faber Agracentrum en Agrifac is het MagGrow systeem af fabriek met de juiste aanpassingen en modificaties geïnstalleerd om het MagGrow systeem goed te laten functioneren. 

Extra driftreductie

Het MagGrow systeem zorgt er voor dat de doppen in een driftreductieklasse hoger vallen. Dus doppen voor 75% reductie, gelden dan voor 90% driftreductie klasse. Voor meer informatie zie: www.maggrow.com.

Uitrusting

De Agrifac Condor is uitgevoerd op banden 620/70 R42 IF Firestone en heeft Trimble sectieaansturing en Autosteer. De 51 meter boom, met 34 secties, is uitgevoerd met FastFoldPlus, voor razend snel en gecontroleerd in- en uitvouwen en ProActiveBalancePlus voor een perfecte balancering en bodem volging.

Agrifac Machinery B.V. (www.agrifac.nl) en Faber Agratechniek (www.faberagracentrum.nl), uw specialisten in gewasverzorging.

PotatoEurope 2017 Innovation Award en de genomineerden zijn…

De aardappelsector kan een rol spelen in het voeden van de groeiende wereldbevolking. Hiervoor zijn innovaties nodig die zorgen voor toekomstgerichte oplossingen voor de gehele keten. De Innovatie award van PotatoEurope 2017, die op 13 en 14 september gehouden wordt, brengt deze innovaties aan het licht. Diverse bedrijven uit de sector hebben ruim voorafgaande aan de beurs de kans gekregen om hun noviteiten in te zenden naar de organisatie van de vakbeurs. De in totaal 26 aanmeldingen zijn beoordeeld door een deskundige jury bestaande uit NAO-directeur Dick Hylkema, Aardappellector Peter Kooman en Aardappelwereld Magazine hoofdredacteur Jaap Delleman.  Hieruit zijn de vijf kandidaten geselecteerd voor de finale uitslag. 

Genomineerden

De genomineerden die voor de Innovation Award in aanmerking komen zijn BASF met 1,4SIGHT, JASA met 2-in-1Pack, Weststrate met MagGrow, Solentum met Solgrader en Tolsma Grisnich met 5M kabelsensor. De inzendingen zijn door de vakkundige jury beoordeeld op de criteria innovatie, marktpotentieel, inventiviteit en duurzaamheid. Nu is het aan het publiek om te bepalen wie van de vijf genomineerden uiteindelijk als winnaar uit de bus rolt. Zij kunnen vanaf heden tot en met 10 september hun voorkeur via de website http://potatoeurope.nl/innovation-award/ melden. De uitreiking is op 13 september tussen 09.15 en 10.00 uur in de conferentieruimte op de beurs. Iedereen is hierbij welkom!

 

BASF met 1,4SIGHT

De kiemrustverlenger 1,4SIGHT is sinds de zomer van 2015 toegelaten in Nederland voor consumptieaardappelen. In de kiemremmer zit de actieve stof 1,4 dimethylnaphtalene. Het is een niet-geformuleerd product met tot 100 procent puur actieve stof. Deze stof komt van nature voor in aardappelen en is daarin verantwoordelijk voor de kiemrust. Hiermee zijn aardappelen het gehele seizoen kiemvrij te bewaren. Het middel verlengt de natuurlijke kiemrust en de kwaliteit van de aardappel blijft op niveau. Dit vertaald zich uiteindelijk in een betere schilkwaliteit, minder drukplekken en minder bewaarverlies. De mogelijkheid om bij hogere temperaturen tafelaardappelen te bewaren kan een besparing aan energiekosten opleveren.

 

Juryoordeel: 1,4SIGHT is een totale nieuwe actieve stof, echt innovatief, laat geen residu na en kan een grote impact op de markt veroorzaken. Het betreft tevens een nieuwe manier van denken om kiemen natuurlijk onder controle te houden, in dit geval met hormonen.

 

JASA met 2-in-1 Pack

JASA heeft, gelet op de veranderingen in verpakkingsbehoefte van aardappelen en groenten, een verpakkingsmachine ontwikkeld die twee soorten verpakkingen tegelijk kan vullen. Als het om aardappelen gaat verdwijnen inmiddels allerlei producten in de zak. Van geschilde aardappelen tot partjes, schijven, blokjes, frites en niet te vergeten chips. Nu willen verpakkers tegenwoordig soms meer dan alleen het basisproduct aanbieden. Graag voegen ze daar nog zaken als sauzen, dressings, tafelgerei, gadgets en/of bereidingswijze aan toe. Dit kan nu allemaal te gelijk met één machine zoals ontwikkeld door JASA.

 

Juryoordeel: JASA speelt met de nieuwe verpakkingstechniek creatief in op een behoefte in de aardappelmarkt. De trend volgend van gemak, koelvers en convenience. Toepassing is mogelijk vanuit alle disciplines in de aardappelindustrie. Kortom een echt nieuwe manier om aardappelen beter te kunnen vermarkten.

 

Gebr. Weststrate met MagGrow

Het MagGrow gewasspruitsysteem bestaat uit een drietal verschillende, elkaar versterkende magneten, welke respectievelijk op de spuit en de spuitarmen gemonteerd worden. Het heeft geen bewegende delen en is gemakkelijk te installeren en te onderhouden. Alle onderdelen zijn getest tot een druk van 10 bar. Het systeem heeft geen stroomvoorziening nodig. Deze innovatieve techniek zorgt, vergeleken met conventionele systemen, voor een betere bedekking, hechting, effectievere bespuiting en een driftreductie van meer dan 80 procent. 

Het systeem kan gemonteerd worden op zowel bestaande als nieuwe veldspuiten. De grote voordelen van deze technologie zijn een verhoogde winstgevendheid, productiviteit enverbeterende prestaties ten opzicht van het milieu.

 

Juryoordeel: Een zowel simpel ogende alsook doeltreffende techniek, in de categorie: waarom zijn we hier niet eerder op gekomen? Deze andere manier van denken past in de duurzaamheidsgedachte. De techniek reduceert drift, dus minder verspilling van middel, efficiëntere werking en daarmee besparen ook voor de portemonnee van de gebruiker. Is op diverse bestaande machines te monteren en daarmee en maakt daarmee een snelle penetratie in de markt mogelijk.

 

Solentum met Solgrader

Veel akkerbouwers gebruiken meerdere groeimodellen om inzicht te krijgen in de verschillende groeifases van de aardappelen op hun akkers. Het merendeel van deze modellen vereist complexe berekeningen en vooral veel tijd. Solentum heeft nu een gemakkelijke en snelle oplossing voor het vastleggen van de groeifases beschikbaar. Tijdens een proefrooiing kan de teler met de smartphone in het veld een foto van de opgerooide aardappelen maken.  De Solgrader applicatie analyseert en berekent vervolgens automatisch de afmeting van de knollen evenals de verwacht opbrengst van het veld in de huidige groeifase.

 

Juryoordeel: De Solgrader is een snelle en gemakkelijke methode om de opbrengst van een veld aardappelen te meten door middel van beeldverwerking. Het biedt telers een hoog gebruiksgemak en is eveneens innovatief.

 

Tolsma Grisnich met 5M Kabelsensor

Tolsma Grisnich heeft een 5 meter lange temperatuursensorkabel ontwikkeld die door de hele aardappelhoop heen op verschillende hoogtes de producttemperatuur meet. Het doel van deze innovatieve productvoeler is om temperatuurverschillen nauwkeuriger te meten en op te volgen. Hierdoor is de producttemperatuur tijdens het bewaarseizoen veel beter in de hand te houden, zeker in samenwerking met de klimaatcomputer. Uiteindelijke is hiermee een kwalitatief beter eindproduct af te leveren met minder bewaarverliezen. De 5M kabelsensor draagt tevens bij aan een lager energieverbruik doordat kachels en ventilatoren minder draaiuren maken. De  kabel is tijdens het inschuren van de aardappelen gemakkelijk uit te rollen.

 

Juryoordeel: Deze temperatuursensor/productvoeler voor bulkbewaring verhoogt het gebruiksgemak. Het is een mooie vooruitstrevende oplossing in de bewaartechniek, praktisch in gebruik. Tevens is het een eenvoudige toepassing met de potentie om bewaarverliezen te verkleinen.