Voordelen MagGrow systeem

MagGrow is een magnetische spuittechnologie die een hogere opbrengst bij een lager verbruik mogelijk maakt! Het 3-jarige ontwikkelingstraject van het systeem resulteerde uiteindelijk in een betere bedekking en hechting dan bij conventionele spuiten, terwijl de drift met meer dan 80% gereduceerd werd.

Verhoogde winstgevendheid

• Lager waterverbruik 

• Betere benutting productiemiddelen 

• Lagere energiekosten 

• Lager verbruik (besparing op chemicaliën)

Toegenomen productiviteit

• Ondersteunt milieuregelgeving 

• Ondersteunt geïntegreerde gewasbescherming 

• Gezonder en veiliger werkklimaat

 

Beter voldoening

  • Ondersteunt milieuregelgeving 
  • •Ondersteunt geïntegreerde gewasbescherming 
  •  Gezonder en veiliger werkklimaat

Betere omgeving

  • Minder milieuverontreiniging 
  • Verbeterd watermanagement 
  • Duurzaam