Top

3 jaar MagGrow in Nederland.

Maatschap Schuiling uit Minnertsga was de eerste agrarische onderneming die het MagGrow systeem aanschafte. Nu 3 jaar later, reden voor taart.

 

Drie jaar geleden werd er door de Maatschap Schuiling geïnvesteerd in een nieuwe spuitmachine met daarop het MagGrow systeem. Inmiddels is MagGrow al wat bekender in Nederland, maar toen waren zij de eerste echte MagGrow pioniers. We gingen daarom bij Gosse Schuiling en Lena Bleeker langs om meer te horen over hun ervaringen in de afgelopen 3 jaar.

 

Waarom hebben jullie destijds voor MagGrow gekozen?

We staan als akkerbouwers open voor innovatieve en duurzame initiatieven. Vanuit onze rol in de Advisory Board van MagGrow zijn we al vanaf 2014 betrokken bij de onderzoeken en de toelatingsprocedure van het MagGrow systeem, uitgevoerd door Wageningen University & Research. De uitkomsten van de onderzoeken gaven ons vertrouwen in het systeem en daarom hebben we besloten om het systeem te laten installeren op onze nieuw aangeschafte spuitmachine. Bijkomend voordeel is dat het systeem geen onderhoud nodig heeft, buiten het reguliere onderhoud van de spuit. De magneten staan altijd ‘aan’ en er zijn geen kabels en knoppen die defect kunnen raken.

 

Zijn jullie gelijk minder gewasbeschermingsmiddelen gaan gebruiken?

Ja, we zijn overtuigd van de werking van het systeem en hebben daarom gezegd: “we gaan direct 75% van de advieshoeveelheid gebruiken”. Hierdoor hebben we de investering in 3 jaar terugverdiend. Voor een paar middelen blijven we 100% hanteren, dit geldt met name voor bodemherbiciden.

 

Wat betekent het gebruik van MagGrow voor jullie productie en uitgaven?

De omvang van de oogst is vergelijkbaar met voorheen, de kosten voor gewasbescherming zijn lager en daardoor hebben we inmiddels tienduizenden euro’s bespaard. We gebruiken ook minder water, per hectare gebruiken we nu nog maar 200 liter water in plaats van 250 liter. Per volle tank spuiten we meer hectares en bespaart het systeem ons tijd, oplopend tot ongeveer 2 uren bij een volledige spuitdag. Maar het meest belangrijke is dat we minder gewasbescherming gebruiken en de drift enorm is gereduceerd, wat een positieve bijdrage levert aan de bescherming van het milieu. Het systeem voldoet ook aan eisen van de huidige wet- en regelgeving.

Maatschap W.R. en G.F. Schuiling

 Gewassen                          

Pootaardappelen             100 ha

Tarwe                               120 ha

Suikerbieten                    60 ha

Uien                                 20 ha

 Machine

Agrifac Condor 51 meter

Heeft U vragen

-MagGrow: graag contact opnemen met Jacob.Offerman@Maggrow.com of bel op 06 43 60 02 87

-Maatschap Schuiling: graag contact opnemen met Lena Bleeker maatschap_schuiling@outlook.com of 06-20627282

lena and gosse.jpg

Lena Bleeker en Gosse Schuiling voor de Agrifac met MagGrow systeem. Foto Jasper Faber

MagGrow

Het magnetisch spuitsysteem van MagGrow is opgenomen in de Drift Reductie Technieken lijst van de TCT (geen drukregistratie) en is ISO-gecertificeerd. De manier van spuiten verandert niet en bij hogere windsnelheden kan er toch gespoten worden. Het MagGrow systeem is eenvoudig op te bouwen, te gebruiken en past op alle spuitmachines. Het is een lichtgewicht (0,530 kg per meter) onder de oplossingen en heeft geen bewegende delen waardoor het systeem geen extra onderhoud nodig is. MagGrow is actief in 20 landen en sinds 2017 ook in Nederland. Inmiddels rijden er meer dan 30 agrarische ondernemers met MagGrow.

Links Gosse Schuiling, in het midden Lena Bleeker en rechts Yves Kummer van MagGrow Nederland

Links Gosse Schuiling, in het midden Lena Bleeker en rechts Yves Kummer van MagGrow Nederland