Korzyści z MagGrow

MagGrow to technologia oprysku magnetycznego, która pomaga rolnikom zwiększać uprawy zużywając mniej. System, którego opracowywanie trwało trzy lata, zapewnia lepszy zasięg niż tradycyjne systemy opryskiwania, a także zmniejsza znoszenie oprysku o ponad 80%.

ZWIĘKSZONA PRODUKTYWNOŚĆ

ZWIĘKSZONA ZYSKOWNOŚĆ

• Zmniejszone zużycie wody

• Zmniejszone koszty robocizny

• Zmniejszone koszty energii

• Zmniejszone koszty użytych środków

•  Zwiększone okna opryskowe

•  Zwiększony czas oprysku

•  Zwiększona kontrola chorób

•  Zwiększona wydajność plonów

LEPSZA ZGODNOŚĆ Z WYMOGAMI

• Wspiera prawodawstwo w zakresie ochrony środowiska

• Wspiera zintegrowane plany zwalczania szkodników

• Lepsza dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo operatora

 

LEPSZE ŚRODOWISKO

•  Zmniejszone zanieczyszczenie środowiska

•  Poprawione zużycie wody